కు HDMI USB-C + 2xUSB3.0 + SD + ఈథర్నెట్ + PD ఎడాప్టర్


WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!