కు HDMI + SD USB-C / TF + 2xUSB3.0 + PD ఎడాప్టర్


WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!